VI
Hành trình “Nam tiến” của ngành Du lịch Ninh Bình
02
12/2019
Những ngày này, ngành Du lịch Ninh Bình đang thực hiện hành trình về với đất Phương Nam đầy ý nghĩa, lý thú. Mở đầu là tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Cần Thơ 2019 mang chủ đề “Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long với cả nước”. Hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch Quảng Bình - Hà Tĩnh - Nghệ An - Ninh Bình hướng tới thị trường du lịch các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã thành công hơn mong đợi....
Cơ sở để phân định vùng lõi, vùng đệm của khu vực Quần thể danh thắng Tràng An
13
09/2019
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu về các giá trị cảnh quan, địa chất và địa mạo (tiêu chí 7 và 8), Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã có một số đánh giá và kết luận bước đầu về giá trị nổi bật toàn cầu cảnh quan - địa mạo karst ở khu vực Tràng An. Đây cũng được xem là cơ sở để phân định vùng lõi, vùng đệm của khu vực Quần thể danh thắng Tràng An.