VI
TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2019
30
11/2019
"Bạn chán cảnh thất nghiệp lắm rồi. Bạn cần tiền và bạn muốn có một công việc tốt để khoe với bạn bè vào dịp gặp nhau ngày tết. Nhưng bây giờ đã là tháng 12, thời điểm này không thích hợp để đi xin việc" Đó là suy nghĩ của khá nhiều người lao động trong dịp cận tết. Nhưng với Hoàng Sơn Peace Hotel chúng tôi luôn chào đón tất cả các bạn với nhiều vị trí công việc vô cùng hấp dẫn ngay trong dịp...
CẦN TUYỂN GẤP !!!
26
11/2019
𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 𝐒𝐀̣𝐍 𝐇𝐎𝐀̀𝐍𝐆 𝐒𝐎̛𝐍 𝐏𝐄𝐀𝐂𝐄 𝐂𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍: 𝑳𝒆̂̃ 𝒕𝒂̂𝒏 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒔𝒂̣𝒏 - 𝑁𝑎𝑚/𝑁𝑢̛̃: 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑒̣𝑛, 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑛𝑔, 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛̃ 𝐴𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑃ℎ𝑎́𝑝. 𝑳𝒆̂̃ 𝒕𝒂̂𝒏 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 - 𝑁𝑢̛̃: 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑒̣𝑛, 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑛𝑔. 𝑩𝒆̂́𝒑 𝑨̂𝒖 - 𝐶𝑜́ 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑜̛̉...