VI
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 11/2022 - KHÁCH SẠN HOÀNG SƠN PEACE
14
11/2022
🤝🤝Khách sạn Hoàng Sơn Peace - Trung tâm sự kiện Hoàng Sơn White Palace tuyển dụng nhận sự những vị trí sau: Nhân viên lễ tân khách sạn Nhân viên phục vụ Nhà hàng Âu, Á Bếp Á : Bếp Phó, Chảo cứng, Phụ bếp Nhân viên Buồng phòng Nhân viên Kế toán: Tổng hợp, Thuế, Nội bộ, Kho… Nhân viên Kỹ thuật: Điện lạnh, Điện tử, Điện gia dụng,... Nhân viên LĐPT làm vị trí: Giặt là; Lau kính Nhân viên...