VI

KHÁCH SẠN HOÀNG SƠN CẦN TUYỂN GẤP

28
11/2019

𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑎̣𝑛 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝑆𝑜̛𝑛 𝑃𝑒𝑎𝑐𝑒 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝐺𝐴̂́𝑃: 𝐍𝐕 𝐏𝐡𝐮̣𝐜 𝐯𝐮̣ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠
Và nhiều vị trí hấp dẫn khác....
Để ứng tuyển chỉ cần gọi: 0961.053.585 - 0903.292.077 - 0903.292.180 các bạn sẽ được tư vấn cụ thể.