VI

Hội thảo quốc tế “Xác định giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình

18
11/2019

Trong thời gian 2 ngày từ 24-25/7, tại Hội trường UBND tỉnh Ninh Bình diễn ra Hội thảo quốc tế “Xác định giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình”. Dự hội thảo có lãnh đạo Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Cục Di sản Văn hóa – Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch, các chuyên gia Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Viện Khảo cổ học Việt Nam, Viện Nghiên cứu Truyền thống và Phát triển, các chuyên gia IUCN và ICOMOS. Về phía tỉnh Ninh Bình có đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phan Tiến Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, lãnh đạo các sở ngành, đơn vị có liên quan của tỉnh.

 

 

Mục đích của Hội thảo là thông báo những phát hiện và kết quả nghiên cứu mới về địa chất, địa mạo và khảo cổ học; xác định và đánh giá những giá trị nổi bật toàn cầu về tự nhiên (tiêu chí 7 và 8) và văn hóa (tiêu chí 5 và 3); chốt tiêu chí cuối cùng của hồ sơ di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.Qua Hội thảo, UBND tỉnh Ninh Bình muốn tham vấn và xin ý kiến rộng rãi các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước, đặc biệt là các chuyên gia IUCN và ICOMOS trong việc đánh giá và xác định các giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể danh thắng Tràng An, giúp cho tỉnh Ninh Bình trong việc xây dựng Hồ sơ di sản thế giới.

Trong thời gian tổ chức Hội thảo, các chuyên gia trong nước và quốc tế sẽ họp về chuyên môn xem xét, thảo luận về bản đồ khoanh vùng đề cử di sản (vùng lõi, vùng đệm), thảo luận về kế hoạch quản lý di sản, công tác quản lý di sản (hiện trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến di sản, các giải pháp...). Đặc biệt, sẽ có nhiều nội dung được các chuyên gia tham luận tại hội thảo như: kết quả khai quật, nghiên cứu khảo cổ khu quần thể danh thắng Tràng An- đề xuất lựa chọn tiêu chí văn hoá về giá trị nổi bật toàn cầu của Tràng An; giá trị nổi bật của các di tích lịch sử và các di tích chùa hang trong quần thể danh thắng Tràng an; kết quả khảo sát địa chất, địa mạo khu di sản Tràng An- đề xuất giá trị nổi bật toàn cầu của quần thể danh thắng Tràng An (theo tiêu chí 7 và 8); các mực nước biển và hệ thống cư trú của cư dân tiền sử ở khu di sản Tràng An; sự tương tác giữa môi trường và văn hoá thời tiền sử ở khu di sản Tràng An (theo tiêu chí 5); kế hoạch quản lý di sản quần thể danh thắng Tràng An....

 

Kim Duyên