VI

Phiên họp lần thứ 11 và Lễ Chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy

29
11/2019

Sáng ngày 29/1/2019, “Phiên họp lần thứ 11 và Lễ Chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy” được tổ chức tại Khách sạn Hoàng Sơn Peace – thành phố Ninh Bình, với sự tham gia của đại diện từ 5 tỉnh, thành là Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Hòa Bình và Hà Nội; đại diện các bộ, ngành, các sở có liên quan.

Tham dự tại phiên họp có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường – Đ/c Võ Tuấn Nhân, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi Trường – Đ/c Nguyễn Văn Tài, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi Trường – Đ/c Nguyễn Hưng Thịnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình – Đ/c Đinh Văn Điến; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình – Đ/c Phạm Quang Ngọc; Đại diện các Bộ, ngành Trung ương; đại biểu các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình và Nam Định; Đại biểu các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh Ninh Bình; Đại biểu các huyện, thành phố thuộc tỉnh Ninh Bình.

Tại phiên họp, chức vụ Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy năm 2020 đã được chuyển giao từ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.