VI

Khách sạn Hoàng Sơn Peace ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Ninh Bình

15
03/2020

Thấu hiểu được truyền thống, đạo lý “Thương người như thể thương thân”, Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Sơn - Khách sạn Hoàng Sơn Peace luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và đóng góp các quỹ từ thiện nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như: người nghèo, gia đình thương bình, liệt sĩ, người có công với cách mạng, người vô gia cư, ốm đau bệnh tật, trẻ mồ côi,...

Riêng từ đầu năm 2020 đến nay, Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Sơn - Khách sạn Hoàng Sơn Peace đã chung tay cùng với các đơn vị, doanh nghiệp khác trong tỉnh ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Ninh Bình.
Chúng tôi đã, đang và sẽ luôn phát huy truyền thống đạo lý đó để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn không còn ai bị bỏ lại phía sau.
Khách sạn Hoàng Sơn Peace

Hotline: 0903.292.320 (Mr Thạch); 0903.292.812 (Ms Đỗ Trang)
Email: info@hoangsonpeacehotel.com.vn