VI

Hội thảo / Tập huấn của Bộ Y Tế

18
11/2019

Ngày 11/5/2016 tại Khách sạn Hoàng Sơn Peace đã diễn ra Hội thảo/Tập huấn của Bộ Y Tế với Nội dung triển khai thí điểm chi trả chi phí khám chữa bệnh theo nhóm chuẩn đoán liên quan (DRG)

 

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi hội thảo /  tập huấn này