VI

Hiệp hội du lịch Ninh Bình khảo sát, kích cầu du lịch tại miền Trung

08
06/2020

Trong khuôn khổ chương trình liên kết, kích cầu du lịch nội địa, từ ngày 3 đến 7/6, Hiệp hội Du lịch Ninh Bình đã tổ chức đoàn famtrip đi khảo sát, tìm hiểu cơ hội mở rộng hợp tác, phát triển du lịch tại 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.
Khách sạn Hoàng Sơn Peace rất vinh dự khi được tham gia cùng với Hiệp hội trong chuyến famtrip này và chúng tôi đã ký kết chương trình kích cầu du lịch với 24 tỉnh thành trong cả nước.
Chuyến khảo sát là tiền đề quan trọng để các doanh nghiệp du lịch tăng cường tính liên kết xây dựng các sản phẩm mới, tạo chuỗi sản phẩm kích cầu du lịch, thu hút du khách quay lại với thị trường nội địa, thực hiện thành công cuộc vận động “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.
Đồng thời tạo cơ hội tốt để ngành du lịch Ninh Bình tiếp cận với nguồn khách thị trường miền Trung, tạo sự gắn bó, đoàn kết, tăng cường quan hệ giao lưu, hợp tác kinh doanh giữa các đơn vị, tạo nền tảng để thúc đẩy ngành du lịch phục hồi nhanh chóng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội của mỗi địa phương.