VI

Đại hội Hội Doanh nghiệp thành phố Ninh Bình lần thứ III

11
11/2021

Hiện trên địa bàn thành phố có 1.575 doanh nghiệp hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực, ngành nghề và đang giải quyết việc làm cho hơn 23 nghìn lao động, thu nhập bình quân mỗi lao động đạt 7 triệu đồng/tháng. Số doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại tăng nhanh, doanh nghiệp mới tham gia Hội đến nay là 400 hội viên, tăng gần 4 lần so với năm 2015. Hàng năm, cộng đồng doanh nghiệp đã đóng góp nghĩa vụ thuế đối với nhà nước hàng trăm tỷ đồng, riêng năm 2020 là 426 tỷ đồng, bằng 86% ngân sách thu thường xuyên của thành phố.

 

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội luôn chú ý đến việc tuyên truyền vận động các doanh nghiệp tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo của địa phương. Cụ thể là: đã ủng hộ 4 tỷ đồng vào Quỹ đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội thành phố; thực hiện Quyết định 140, có 12 doanh nghiệp kết nghĩa với 4 xã, phường đặc thù trên địa bàn thành phố bằng việc tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ, giải quyết việc làm, tổng kinh phí đạt trên 3,2 tỷ đồng. 

 

Nhiệm kỳ III (2021-2026) Hội doanh nghiệp thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để doanh nghiệp hiểu rõ mục đích, ý nghĩa khi tham gia tổ chức Hội; Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp thêm 30% tổng số hội viên, dự kiến thành lập thêm nhiều chi hội các phường. Thực hiện tốt việc hỗ trợ doanh nghiệp, hội viên bảo hộ bản quyền, thương hiệu, các quyền và lợi ích hợp pháp hội viên.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Hữu Quý, TVTU, Bí thư Thành ủy Ninh Bình ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của thành phố nói riêng và của tỉnh nói chung. Thành phố Ninh Bình là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh, nơi tập trung 50% số doanh nghiệp của cả tỉnh, vì vậy, nhiệm kỳ này, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, không ngừng nâng cao trình độ quản lý, năng lực cạnh tranh. 

 

Đẩy mạnh đầu tư đổi mới kỹ thuật tiên tiến và công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh phát triển trên địa bàn. Chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền trong xây dựng, bổ sung các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, các cơ chế chính sách liên quan đến doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh. 

 

Chú trọng đến công tác vận động doanh nghiệp đẩy mạnh, xây dựng phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Đồng thời xây dựng mối qua hệ hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động, thực hiện đầy đủ chế độ đối với người lao động; huy động nguồn lực xây dựng các công trình chỉnh trang đô thị thành phố Ninh Bình ngày càng văn minh, hiện đại.

 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa III, gồm 23 thành viên. Ông Đinh Quốc Chiến được bầu giữ chức Chủ tịch Hội doanh nghiệp thành phố Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Nguồn: báo Ninh Bình