VI
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 6B VÀ PHONG TRÀO GIỎI VIỆC NƯỚC - ĐẢM VIỆC NHÀ TRONG NỮ CNVCLĐ 2015-2020
22
07/2020
CÔNG ĐOÀN NINH BÌNH (Ninh Bình Công Đoàn) - HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 6B VÀ PHONG TRÀO "GIỎI VIỆC NƯỚC - ĐẢM VIỆC NHÀ" TRONG NỮ CNVCLĐ 2015-2020 ĐÃ ĐƯỢC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG TẠI HỘI TRƯỜNG TAM CỐC 2 - KHÁCH SẠN HOÀNG SƠN PEACE.