VI
Hội nghị tổng kết công tác phối hợp chỉ đạo trong LLVT quân khu và các địa phương trên địa bàn Quân khu III
02
12/2022
Sáng 2/12/2022, tại Hội trường Tam Cốc - Khách sạn Hoàng Sơn Peace Ninh Bình, Cục Chính trị Quân khu III và Ban Tuyên giáo, Dân vận 9 tỉnh, thành ủy, Thường trực 9 tỉnh, thành Đoàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp chỉ đạo trong LLVT quân khu và các địa phương trên địa bàn Quân khu III.