Tiếng Việt
Ngày đến:  
Ngày đi:  
Chọn loại phòng
Hội nghị Công tác Kế hoạch - Tài chính 2017  
View: 1813
Hội nghị Công tác Kế hoạch - Tài chính 2017 của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao đã được tổ chức thành công tại Hoàng Sơn White Palace - Trung tâm tổ chức Sự kiện - Tiệc cưới của Khách sạn Hoàng Sơn Peace - Ninh Bình

Hội nghị có sự truyền hình trực tiếp qua các đầu cầu và đã đảm bảo thông suốt trong suốt quá trình diễn ra. Điều đó cho thấy Hoàng Sơn White Palace hoàn toàn có thể đáp ứng được những hội nghị lớn với yêu cầu cao về trang thiết bị hiện đại và công nghệ.

Liên hệ tổ chức Hội nghị - Sự kiện - Tiệc cưới tại Hoàng Sơn White Palace:
02293.890.955 (Máy lẻ 110, 109, 108, 107) - Hotline: 0903.292.320 - 0903.292.788