Tiếng Việt
Ngày đến:  
Ngày đi:  
Chọn loại phòng
CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU DU LỊCH MÙA THẤP ĐIỂM 2016  
View: 3929

CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU DU LỊCH MÙA THẤP ĐIỂM 2016

I: Thời gian

* Kéo dài từ 2/5/2016 đến 30/9/2016

II: Nội dung

1: Phòng nghỉ:

*Giảm 15% tiền phòng 

2: Hội nghị

* Giảm 20% giá phòng hội nghị